Có 1 kết quả:

cảnh ngộ

1/1

cảnh ngộ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cảnh ngộ, hoàn cảnh

Từ điển trích dẫn

1. Cảnh huống cùng những sự tình gặp phải.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hoàn cảnh gặp phải.