Có 1 kết quả:

mộ địa

1/1

mộ địa

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nghĩa trang, nghĩa địa

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất có nhiều mồ mả. Bãi tha ma. Cũng như Nghĩa địa.