Có 1 kết quả:

truỵ thai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hư thai, xảy thai.