Có 1 kết quả:

khư mộ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bãi tha ma.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi chôn người chết. Nghĩa địa.