Có 1 kết quả:

mặc tây ca

1/1

mặc tây ca

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước Mexico

Từ điển trích dẫn

1. Tên gọi tắt nước ở bắc Mĩ Châu: “Mặc-tây-ca Hợp Chúng Quốc” 墨西哥合眾國 (United States of Mexico).