Có 1 kết quả:

đàm
Âm Hán Việt: đàm
Unicode: U+58B0
Tổng nét: 15
Bộ: thổ 土 (+12 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一一丨フ丨丨一丨フ一一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 3

1/1

đàm

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái bình bằng sành.