Có 1 kết quả:

bích hoạ

1/1

bích hoạ

giản thể

Từ điển phổ thông

1. vẽ lên tường
2. tranh vẽ trên tường