Có 1 kết quả:

áp tuế bàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mâm hoa quả bánh trái hoặc tiệc rượu vào đêm giao thừa trong nhà, cả nhà quây quần ăn uống đón giao thừa.