Có 1 kết quả:

áp toái

1/1

áp toái

phồn thể

Từ điển phổ thông

đè nát, đè bẹp