Có 1 kết quả:

hoại mộc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cây héo úa, có nhiều bướu, không ra cành lá.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây mục nát.