Có 1 kết quả:

hoại huyết

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bệnh về máu, do thiếu sinh tố C, thân thể suy yếu, rất dễ ra huyết.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một bệnh về máu, khiến thân thể suy yếu.