Có 1 kết quả:

tráng lệ

1/1

tráng lệ

giản thể

Từ điển phổ thông

tráng lệ, lộng lẫy, đẹp đẽ