Có 1 kết quả:

tráng quan

1/1

tráng quan

giản thể

Từ điển phổ thông

đẹp mắt, hay mắt, ngoạn mục