Có 1 kết quả:

thọ đào

1/1

thọ đào

phồn thể

Từ điển phổ thông

quả đào trường thọ