Có 2 kết quả:

thuânxuân
Âm Hán Việt: thuân, xuân
Unicode: U+590B
Tổng nét: 7
Bộ: tuy 夊 (+4 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿳
Nét bút: フ丶ノ丶ノフ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/2

thuân

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đi chậm chạp

xuân

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi vòng quanh. Đi loanh quanh trong một khu vực.

Từ ghép