Có 1 kết quả:

phúc thẩm

1/1

phúc thẩm

giản thể

Từ điển phổ thông

phúc thẩm, hỏi cung lại, thẩm tra lại