Có 1 kết quả:

phục hoạt

1/1

phục hoạt

giản thể

Từ điển phổ thông

hồi sinh, phục sinh, sống lại