Có 1 kết quả:

hạ tiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khí trời mùa hè — Chỉ tết Đoan ngọ, mùng 5 tháng 5 âm lịch.

Một số bài thơ có sử dụng