Có 1 kết quả:

ngoại tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng yêu ở ngoài, chỉ người đàn bà có chồng mà còn yêu thương người đàn ông khác. » Rằng đòi con gái ngoại tình ra tra « ( Quan âm thị kính ).

Một số bài thơ có sử dụng