Có 1 kết quả:

dạ lai hương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Loại cây có hoa trắng, ban đêm tỏa hương rất thơm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại cây có hoa trắng, ban đêm rất thơm ( Pergularis Ordosatiss ma ).