Có 1 kết quả:

dạ quang

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ánh sáng trăng sao. ◇Trương Kiều 張喬: “Hà hán dạ quang lưu” 河漢夜光流 (Tái đề kính đình thanh việt thượng nhân san phòng 再題敬亭清越上人山房) Ánh trăng ánh sao trôi trên dải Ngân hà.
2. Mặt trăng. ◇Vương Gia 王嘉: “Trúc viên khâu dĩ thị triêu nhật, Sức dao giai dĩ ấp dạ quang” 築圓邱以視朝日, 飾瑤階以揖夜光 (Thập di kí 拾遺記) Dựng viên khâu để ngắm mặt trời mọc ban mai, Tô điểm thềm ngọc để đón trăng đêm.
3. Tên khác của đom đóm.
4. Tên một thứ ngọc. ◇Hoàng Trạc Lai 黃鷟來: “Ngư mục hỗn dạ quang, Lưu tục nan dữ ngũ” 魚目混夜光, 流俗難與伍 (Tặng Trần Tỉnh Trai 贈陳省齋) Mắt cá lẫn lộn với ngọc dạ quang, Nhưng khó mà cùng hàng với người thế tục.
5. Tên mũ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáng trong ban đêm — Chỉ mặt trăng — Một tên chỉ con đm đóm — Tên một loại ngọc quý, chiếu sáng trong đêm.

Một số bài thơ có sử dụng