Có 1 kết quả:

dạ phân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lúc nửa đêm. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Chí dạ phân, huyện lệnh hoán thân tùy nhân ám địa thủ xuất Tào Tháo, trực chí hậu viện trung thẩm cứu” 至夜分, 縣令喚親隨人暗地取出曹操, 直至後院中審究 (Đệ tứ hồi) Đến nửa đêm, quan huyện sai người thân tín ngầm dẫn Tào Tháo ra, đưa thẳng vào nhà sau để tra hỏi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lúc nửa đêm.

Một số bài thơ có sử dụng