Có 1 kết quả:

dạ thị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chợ họp ban đêm. ◇Vương Kiến 王建: “Dạ thị thiên đăng chiếu bích vân, Cao lâu hồng tụ khách phân phân” 夜市千燈照碧雲, 高樓紅袖客紛紛 (Dạ khán Dương Châu thị 夜看揚州市) Chợ đêm nghìn đèn chiếu mây biếc, Lầu cao có bao nhiêu là bóng hồng (người đẹp).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chợ họp ban đêm.

Một số bài thơ có sử dụng