Có 1 kết quả:

dạ vãn

1/1

dạ vãn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đêm, buổi tối

Một số bài thơ có sử dụng