Có 1 kết quả:

dạ cầm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Loài chim kiếm ăn ban đêm (như chim cú chẳng hạn). ☆Tương tự: “dạ điểu” 夜鳥.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài chim kiếm ăn ban đêm.