Có 1 kết quả:

dạ sắc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cảnh sắc ban đêm. ◇Ngô Tảo 吳藻: “Quyển khởi sơ liêm khán dạ sắc, nhất câu tàn nguyệt không đình” 卷起疏簾看夜色, 一鉤殘月空庭 (Hạ dạ ngẫu thành 夏夜偶成, Từ 詞) Cuốn rèm thưa lên nhìn cảnh sắc ban đêm, một mảnh trăng lưỡi liềm sân trống không.
2. Ánh trăng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ đẹp của cảnh đêm.

Một số bài thơ có sử dụng