Có 1 kết quả:

dạ gian

1/1

dạ gian

giản thể

Từ điển phổ thông

ban đêm, buổi đêm