Có 1 kết quả:

mộng triệu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái điềm xấu tốt trong giấc mơ. Đoạn trường tân thanh có câu: » Cứ trong mộng triệu mà suy, phận con thôi có ra gì mai sau «.