Có 1 kết quả:

mộng cảnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cảnh vật thấy trong giấc mơ.

Một số bài thơ có sử dụng