Có 1 kết quả:

mộng lan

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ người đàn bà có thai. § Do tích người thiếp của “Văn Công” 文公 nước “Trịnh” 鄭, nằm mơ thấy cây lan mà sinh ra “Mục Công” 穆公.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ người đàn bà có thai, do tích người thiếp của Văn Công nước Trịnh, nằm mơ thấy cây lan mà có thai Mục Công. » Kẻ đà bói phượng, người đà mộng lan «. ( Bần nữ thán ).

Một số bài thơ có sử dụng