Có 1 kết quả:

mộng xà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nằm mơ thấy rắn, chỉ việc sinh con gái. Mông xà: Mơ thấy rắn do câu: Duy huỷ duy sa. Nữ tử chi tường mơ thấy loại rắn, điềm đẻ con gái. » Hiếm hoi mới được mộng xà, Vân Tiên một gái mặt hoa khuynh thành « ( Nhị độ mai ).