Có 1 kết quả:

mộng thoại

1/1

mộng thoại

phồn thể

Từ điển phổ thông

nói mê, nói khi ngủ mê

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói mớ trong giấc mơ — Cũng chỉ lời nói thiếu suy nghĩ, không giá trị gì.