Có 1 kết quả:

dần dạ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đêm khuya. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Quốc cữu dần dạ chí thử, tất hữu sự cố” 國舅夤夜至此, 必有事故 (Đệ nhị thập nhất hồi) Canh khuya quốc cữu đến đây tất có việc gì?

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đêm khuya.