Có 1 kết quả:

đại sự

1/1

đại sự

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. đại sự, việc lớn
2. sự kiện chính

Từ điển trích dẫn

1. Việc quan trọng.
2. Việc tang.
3. Việc hôn nhân.
4. Việc chiến tranh.
5. Việc lớn, sự nghiệp lớn. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Ngô pha hữu tư tài, đương chiêu mộ hương dũng, dữ công đồng cử đại sự” 吾頗有資財, 當招募鄉勇, 與公同舉大事 (Đệ nhất hồi) Tôi có chút của cải riêng, định chiêu mộ trai tráng trong làng, cùng ông gây dựng nên việc lớn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc lớn.

Một số bài thơ có sử dụng