Có 1 kết quả:

đại hình

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hình phạt nặng nề, thường chỉ tử hình.
2. Hình cụ hoặc hình phạt tàn ác.