Có 1 kết quả:

đại nương

1/1

đại nương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cô ruột

Từ điển trích dẫn

1. Con thứ gọi “đích mẫu” 嫡母 (vợ cả của cha) là “đại nương” 大娘.
2. Tiếng tôn xưng vợ của bậc niên trưởng.
3. Phương ngôn Bắc Trung quốc gọi “bá mẫu” 伯母 là “đại nương” 大娘.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng gọi người vợ lớn — Tiếng gọi người đàn bà có chồng.

Một số bài thơ có sử dụng