Có 1 kết quả:

đại hạp cốc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Đại hạp cốc quốc gia công viên” 大峽谷國家公園: tức Grand Canyon National Park (Mĩ Quốc).