Có 1 kết quả:

đại hạn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nắng to, lâu không mưa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nắng to. Lâu không mưa.

Một số bài thơ có sử dụng