Có 2 kết quả:

đại hồng thuỷđại hồng thuỷ

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Lụt lội rất lớn. Theo “Cựu Ước Thánh Kinh” 舊約聖經 (Cơ đốc giáo), Đức Chúa Trời, thất vọng vì thấy con người trở thành xấu xa, muốn tiêu diệt loài người, nên gây ra “đại hồng thủy” 大洪水. Sau “Nặc-Á” 諾亞 (Noé) được thần chỉ thị, làm thuyền cứu thoát nhân loại.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lụt lội rất lớn.