Có 1 kết quả:

đại hán

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng tôn xưng triều đại nhà Hán hoặc Hán tộc Trung Quốc.
2. Người đàn ông cao lớn. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Chánh ẩm gian, kiến nhất đại hán, thôi trứ nhất lượng xa tử, đáo điếm thủ hiết liễu” 正飲間, 見一大漢, 推着一輛車子, 到店首歇了 (Đệ nhất hồi) Đương đánh chén, thấy một người cao lớn, đẩy một cỗ xe đến cửa tiệm nghỉ chân.
3. Người làm công.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đàn ông cao lớn.

Một số bài thơ có sử dụng