Có 1 kết quả:

đại vũ

1/1

đại vũ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ông Đại Vũ (người trong truyền thuyết có công trị thuỷ đời vua Thuấn, Trung Quốc)

Một số bài thơ có sử dụng