Có 1 kết quả:

đại thánh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bậc tài đức hoàn toàn.
2. Tiếng tôn xưng đức Phật.
3. Tức “Tôn Ngộ Không” 孫悟空, còn gọi là “Tề Thiên Đại Thánh” 齊天大聖, nhân vật trong truyện “Tây du kí” 西遊記 của “Ngô Thừa Ân” 吳承恩.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bậc tài giỏi vô cùng.

Một số bài thơ có sử dụng