Có 1 kết quả:

đại đảm

1/1

đại đảm

giản thể

Từ điển phổ thông

to gan, cả gan, liều lĩnh, táo bạo