Có 2 kết quả:

đại tràngđại trường

1/2

đại tràng

phồn thể

Từ điển phổ thông

đại tràng, phần ruột lớn

đại trường

phồn thể

Từ điển phổ thông

đại tràng, phần ruột lớn

Từ điển trích dẫn

1. Ruột già.
2. Tên của một món ăn làm với gạo nếp trộn thịt nhồi ruột heo ở Đài Loan: “nhu mễ tràng” 糯米腸.