Có 1 kết quả:

đại y

1/1

đại y

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

áo khoác ngoài