Có 1 kết quả:

đại phản

1/1

đại phản

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thành phố Osaka của Nhật Bản