Có 1 kết quả:

đại mạch

1/1

đại mạch

phồn thể

Từ điển phổ thông

giống lúa đại mạch

Từ điển trích dẫn

1. Thứ lúa hạt lớn, dùng làm thức ăn, rượu, đường. § Còn có tên là “tam nguyệt hoàng” 三月黃.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ lúa tẻ hạt rất lớn.

Một số bài thơ có sử dụng