Có 1 kết quả:

thiên nam dư hạ tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một bộ sách viết bằng chữ Hán của vua Lê Thánh Tông và các văn thần.