Có 1 kết quả:

thiên khí

1/1

thiên khí

giản thể

Từ điển phổ thông

thời tiết, tiết trời