Có 1 kết quả:

thiên phú

1/1

thiên phú

giản thể

Từ điển phổ thông

thiên phú, trời cho, bẩm sinh